klasy III

 
 
 
 

Doradztwo zawodowe15.02.28.02.2022r.
Klasy:3A, 3B, 3 C, 3 D

Temat:Jak sobie poradzić z tremą?

Zadanie:

Proszęobejrzeć poniższy film:

1.https://www.youtube.com/watch?v=SI5W3SOnHUs

Wszelkie pytaniaproszę przesyłać na adres e-mail:aneta.szymanska@szkolarzemiosla.pl

Zadanie jest obowiązkowe dla wszystkich z klas: 3A,3B, 3C i 3D!

PROSZĘ O WPISYWANIE W TEMACIE E-MAILA SWOJEGO IMIENIA, NAZWISKA ORAZ KLASY!!!