Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

Przedstawienie „Żeby człowiek był człowiekiem”

ico teatr„ Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory, ludzie sobie winy przebaczają, wszyscy sobie ślą życzenia".

Od wielu setek lat ludzie całego świata oczekują z utęsknieniem na ten jedyny dzień, na pierwszą gwiazdkę na niebie, która zwiastuje przyjście na świat Bożej Dzieciny. W ten jedyny w roku, najpiękniejszy, wigilijny wieczór serca ludzi płoną miłością, a opłatek w ich dłoniach symbolizuje jedność, wybaczenie i nadzieję. Otwórzmy więc nasz serca i radujmy się, bowiem Chrystus się nam narodził”.

17 grudnia 2014 roku w Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu odbyła się wigilia cechowa. Szacownymi gośćmi byli między innymi: Starosta Inowrocławski TADEUSZ MAJEWSKI, wiceprzewodniczący Rady Miasta GRZEGORZ KACZMAREK, przewodnicząca Rady Gminy Inowrocław Krystyna Wysocka, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszu Europejskiego Urzędu Miasta w Inowrocławiu Aleksandra Hopeć -Dolińska, Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Sławomir Szatkowski, Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych na czele ze Starszym Cechu Piotrem Jóźwiakiem, członkowie, sympatycy, emeryci, renciści Cechu i Dyrekcja Szkoły Rzemiosła.

Gości powitał i wygłosił okolicznościowe przemówienie Starszy Cechu Piotr Jóźwiak. Głos zabrał proboszcz Leszek Kaczmarek oraz także ksiądz Mariusz Kamiński, który odczytał fragment z Ewangelii św. Łukasza.

 Konferansjerkę prowadziła uczennica klasy III B NATALIA SYROCKA oraz Opiekun teatrzyku.

Wystąpił szkolny teatrzyk " Tere- ferek" w przedstawieniu "Żeby człowiek był człowiekiem" według scenariusza i w reżyserii Opiekuna BARBARY CITKOWICZ.Rekwizyty i stroje, według własnej koncepcji, wykonali członkowie kółka teatralnego.

W przedstawieniu „ Żeby człowiek był człowiekiem” wystąpili:

Narrator – WIKTORIA  PŁOCIŃSKA, klasa II B,

Maryja – JULITA RÓŻAŃSKA, klasa II B,

Józef – DANIEL  BŁASZYK, klasa I B,

Jezus – MARIKA  CABAŃSKA, klasa I B,

Anioł – MARTA CZACHOROWSKA, klasa II B,

Staruszka – NATALIA  SYROCKA klasa III B,

Dziewczyna – KAROLINA  LIK klasa II A,

Kobieta – ANNA  WOŹNIAK klasa II A.

 "Wszyscy jesteśmy braćmi, chwyćmy się teraz po bratersku za dłonie – niech powstanie łańcuch czystych serc .i zaśpiewajmy wspólnie kolędę „ Cicha noc", pieśń znaną na całym świecie, pieśń, która jednoczy ludzi, bez względu na narodowość, kolor skóry czy przekonania,  niech zapłonie w nas miłość..".

                                                                                                ( fragment z przedstawienia)

„ Teatrzyk „Tere – ferek” z Opiekunem życzy Państwu, aby orędzie miłości i miłosierdzia, przekazane ludziom przez narodzenie Bożego Syna, stało się źródłem odnowy życia w Ojczyźnie, w polskich rodzinach oraz w życiu osobistym każdego z nas.

Niech Dziecię Jezus napełni nasze serca darami pokoju i ufności. Wesołych, magicznych Świąt Bożego Narodzenia."