Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

Turniej młodzieżowy w ramach profilaktyki


Młodzież Szkoły Rzemiosła wzięła udział w turnieju młodzieżowym w ramach kampanii profilaktycznej "Otwórz się na kontakt".
Warto dodać, że nasi uczniowie uczestniczą we wszystkich akcjach przestrzeni, społecznej miasta i regionu. Młodzież wystąpiła pod opieką pedagoga szkolnego pani Katarzyny Pawlak.