Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

Nasze uczennice na otwarciu wystawy prac plastycznych. Julia Brzezińska nagrodzona!

W Bibliotece Miejskiej w Inowrocławiu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy  "Świat dorosłych oczami nastolatka, świat nastolatka w oczach dorosłych". Prace plastyczne udokumentowały wernisaż.

Warto dodać, że w wystawie biorą udział prace naszych uczennic Julii Brzezińskiej i Oliwii Górskiej. Miłym akcentem było wręczenie nagrody Julce Brzezińskiej za zajecie 1 miejsca w konkursie organizowanym przez bibliotekę i OHP.