Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

Człowiek w obliczu pandemii

 

Uczniowie klas II a, II b, III a, III c uczestniczyli w zajęciach warsztatowych o tematyce "Człowiek w obliczu pandemii - psychologiczne i społeczne uwarunkowania w ramach kryzysu zdrowotnego", przeprowadzonych przez pracownika OTU Panią Mariolę Warmuz. Podczas zajęć udzielone zostało uczniom wsparcie i wskazówki dotyczące między innymi radzenia sobie z lękiem w obliczu pandemii koronawirusa.