Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

Szkolna Galeria Sztuki w Szkole Rzemiosła

Ruszyła Szkolna Galeria Sztuki! W Zespole Szkół Zawodowych w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 18 powstała Szkolna Galeria Sztuki, która prezentować będzie twórczość plastyczną współczesnych artystów z naszego miasta i powiatu. Celem galerii jest wzbudzenie zainteresowań sztuką wśród młodzieży, która rozwija swoje zainteresowania zawodowe, a kontakt z twórczością artystów ma być okazją do wyzwolenia i poszukiwania własnych form aktywności plastycznej. - Widzimy potrzebę budowania i rozwijania wrażliwości estetycznej, a także rozmowy o sztuce w przestrzeni szkolnej. Do każdej z wystaw będzie katalog informacyjny pt. "Przerwa na obraz". Być może prezentowane prace poruszą obszary wrażliwości estetycznej uczniów i pozwolą im na lepszą orientację w stylach i kierunkach współczesnej plastyki - mówi dyrektor Szkoły Rzemiosła Ireneusz Springer. Tym samym szkoła pragnie obalić przekonanie o tym, że szkoła zawodowa to tylko wąsko rozumiany zawód i droga do jego zdobycia. Czyż mechanik nie może być malarzem, a fryzjerka poetką czy malarką? Zapraszamy do Szkolnej Galerii Sztuki gdzie można zapoznać się z pracami pierwszego autora.