Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

POMAGAMY !!!

 
 
W związku z trudną sytuacją na Ukrainie nasi uczniowie z dużym zaangażowaniem ruszyli z pomocą na rzecz poszkodowanych osób.
Dziękujemy uczniom za udzieloną pomoc oraz Radzie Rodziców za wsparcie finansowe tej szczytnej akcji. Pamiętajmy - Warto Pomagać !!!!!