Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

Eksperci w Szkole Rzemiosła

 
✅ Pod koniec 2021 roku w Szkole Rzemiosła na lekach doradztwa zawodowego odbył się cykl spotkań uczniów wraz z przedstawicielem Fundacji Ekspert Kujawy. Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia poszukiwania pracy, a także udziału młodych ludzi w kursach podnoszących kwalifikacje w danym zawodzie.
✅ Pani Magdalena Stefańska z Fundacji Ekspert Kujawy w bardzo interesujący sposób omówiła uczniom powyższe zagadnienia oraz przedstawiła szeroką ofertę szkoleń organizowanych przez fundację.
✅ Młodzież wykazała ogromne zainteresowanie szkoleniami w obrębie własnych zawodów, ale i nie tylko. Cieszymy się, że nasza
szkoła nawiązała, dzięki tej serii spotkań, współpracę z Fundacją Ekspert Kujawy.
✅Już dziś czekamy na kolejne spotkania, które pomogą uczniom odnaleźć się na rynku pracy. Opiekunem oraz pomysłodawcą akcji była Pani Aneta Szymańska - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości oraz doradca zawodowy.