Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

Rocznica Powstania Wielkopolskiego w Inowrocławiu

 
✅Przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych oraz delegacja Szkoły Rzemiosła wzięła dziś udział w uroczystościach upamiętniających
rocznicę wyzwolenia Inowrocławia w Powstaniu Wielkopolskim.
✅ Pod pomnikiem przy ulicy Orłowskiej złożyliśmy kwiaty i znicze.