Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

Wybraliśmy pierwszy w historii Szkoły Rzemiosła Samorząd Uczniowski!

Uczniowska Komisja Wyborcza w składzie Kornelia Bodziony (przewodnicząca)
oraz Marcelina Cabaj i Oliwia Górska (członkowie) dokonała dziś rano przeliczenia kart wyborczych oddanych w trakcie wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z protokołem głos w wyborach oddało 165 uczniów z 253 uprawnionych. Frekwencja wyniosła zatem 65%.

Głos ważny oddało 145 uczniów. Do głosów nieważnych zakwalifikowano 20 głosów (brak krzyżyka przy nazwisku kandydata, więcej niż jeden krzyżyk, inne oznakowania). Łącznie w wyborach wzięło udział 15 kandydatów.

Najwięcej głosów zdobył Kacper Zaremba, który obejmie funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Na Kacpra zagłosowało 33% wyborców.

Zgodnie z przyjętą procedurą wyborczą kolejne wyniki wskazywały dalszy skład samorządu. Tydzień A będzie reprezentować jako wiceprzewodnicząca Nikola Wójcik, która zdobyła 7,5% głosów.

Tydzień B jako wiceprzewodnicząca będzie reprezentować Patrycja Golba, którą poparło 11% wyborców.

Jako członkowie w skład samorządu wejdą także Jagoda Franczak i Igor Białka (10% poparcia w wyborach).

Pełen skład Samorządu Uczniowskiego:
Przewodniczący: Kacper Zaremba

Wiceprzewodnicząca Tydzień A: Nikola Wójcik
Wiceprzewodnicząca Tydzień B: Patrycja Golba
Członkowie Samorządu: Jagoda Franczak, Igor Białka