Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

Nauczycielka Szkoły Rzemiosła z Honorową Odznaką Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Podczas uroczystości 10-lecia Szkoły Rzemiosła Honorową Odznakę Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy otrzymała nauczycielka naszej szkoły pani Janina
Zalewska. Odznakę wręczył prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy i podstarszy cechu Jacek Trela.

Pani Janina Zalewska jest nauczycielem przedmiotu wiedza o społeczeństwie w Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła. Coroczna organizatorka szkolnego konkursu wiedzy o Polsce
i świecie współczesnym oraz konkursu wiedzy o tematyce politologicznej. Bierze aktywny udział w akcji "Drzwi Otwarte w Szkole Rzemiosła" dla uczniów szkół podstawowych.