Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

Ocalmy fotografię analogową!

 W Szkole Rzemiosła powstanie wystawa starych aparatów

Szkoła Rzemiosła wraz z uczniami kierunku zawodowego "Fotograf" informuje o rozpoczęciu działań mających na celu uratowanie dla potomnych historię fotografowania. 

Inowrocławska Szkoła Rzemiosła ma w swoich zasobach głównie polskie aparaty. W kolekcji znajdują się obecnie aparaty marki Zenit, Czajka, Start, a także dawne lampy błyskowe. Pokłosiem zbiórki dawnego sprzętu będzie ogólnodostępna wystawa dla zwiedzających.

- Przygotowujemy stałą ekspozycję sprzętu fotograficznego, który służył fotografom w czasach "analogowych". Dawny sprzęt fotograficzny, nie tylko aparaty można przekazywać do biura Cechu Rzemiosła przy ulicy Poznańskiej 18 w Inowrocławiu - informuje dyrektor szkoły Ireneusz Springer.

Zainteresowane osoby mogą przekazać sprzęt na rzecz szkoły ale także ustalić zasady jego wypożyczenia na czas trwania wystawy.

Odsłonięcie wystawy planowane jest na wrzesień 2021 roku. 

 

start

czajka