Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

Święto Poezji

Nauczyciele Szkoły Rzemiosła w Inowrocławiu przygotowali występ dla uczniów

Z okazji Międzynarodowego Święta Poezji nauczyciele przygotowali występ słowno-muzyczny dla swoich uczniów. Pojawiły się utwory znanych artystów m.in. Wojciecha Młynarskiego. 

Nauczyciele placówki podobne wydarzenie organizowali już w roku ubiegłym. Obecnie z uwagi na pandemię COVID-19, święto obchodzono kameralnie. Zmontowane nagranie udostępniono uczniom.

- Chcemy dotrzeć do młodego człowieka m.in. poprzez sztukę wysoko rozumianą, poezję czy muzykę. Oprócz nauki zawodu i przedmiotów ogólnokształcących, uczymy i zasiewamy to ziarno związane z kulturą szeroko rozumianą. Stąd też działanie promocyjne dla uczniów i przyszłych uczniów czyli kandydatów, do których ten przekaz kierujemy - mówi dyrektor placówki Ireneusz Springer.

Międzynarodowe Święto Poezji przypada 21 marca. Tego samego dnia witamy wiosnę. W społecznościach szkolnych jest to natomiast Dzień Wagarowicza.