Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

 • strona główna - pracownie
 • strona główna - program
 • strona główna - książki
 • strona główna - praktyki

Działalność SZOK w roku 2013/2014

ico drogiDoradca zawodowy z młodzieżą klas przede wszystkich trzecich, a także i drugich pięć  razy uczestniczył w zajęciach warsztatowych  na temat: „ Nowoczesne formy poszukiwania pracy w Polsce i Unii Europejskiej”. Zajęcia były prowadzone w WSG przez  Koordynatora Punktu Informacji Europejskiej „Europe - Direct – Toruń” z Martę Matuszyńską.

 • Doradca zawodowy z młodzieżą wziął udział w warsztatach przeprowadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Inowrocławiu na temat: „ Młody przedsiębiorca” . Młodzież zapoznała się między innymi ze strukturą ZUS, dowiedziała się na temat otwarcia własnej działalności gospodarczej, o funduszach unijnych, dofinansowaniach do własnej działalności.
 • Doradca wraz z młodzieżą wziął udział w Giełdzie Promocji Szkolnictwa Zawodowego zorganizowanej w Hali Sportowo-Widowiskowej przez Miasto i Prezydenta Inowrocławia.
 • Stoisko SzOK szkoły Rzemiosła cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów, którzy m. in. konsultowali się z doradcą w tematyce  kierunków dalszego kształcenia oraz brali udział w testach dotyczących preferencji zawodowych.W giełdzie uczestniczyło ponad 600 uczniów szkół gimnazjalnych. Giełda była adresowana do szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.
 • Doradca z młodzieżą w marcu 2014 roku promował szkołę podczas Targów Szkół w gimnazjach. Zainteresowani uczniowie rozwiązywali testy predyspozycji zawodowych oraz konsultowali z doradcą ich wyniki.
 • Szkolny Ośrodek Kariery 25 i 26 kwietnia 2014 r. podczas „Drzwi otwartych” był do dyspozycji dla odwiedzających szkołę Rzemiosła gimnazjalistów. Zainteresowani uczniowie mogli zbadać swoje predyspozycje zawodowe, poprzez wypełnianie testów, których analizy dokonywał doradca zawodowy. Testy cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród przybyłych na „Drzwi otwarte” szkoły gimnazjalistów. Kilkoro uczniów zadeklarowało chęć podjęcia w roku 2014-2015 nauki w szkole Rzemiosła.
 • W maju, podczas Bydgoskiego Festiwalu Nauki w Wyższej Szkole Gospodarki    w Inowrocławiu, doradca zawodowy poprowadził warsztaty zawodoznawcze na temat: „ Uwarunkowania wyborów edukacyjno – zawodowych  młodzieży”. Omówił uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, które wpływają na wybory edukacyjno –zawodowe młodzieży. Uczestnikami warsztatów była młodzież  klas trzecich z Rzemieślnika oraz drugich i trzecich z technikum „Gastronomika” i liceum „Ekonomika”. Uczniowie  rozwiązywali  testy predyspozycji zawodowych, analizowali z doradcą ośmioczynnikowy krąg uwarunkowań. Warsztaty cieszyły się sporym  zainteresowaniem wśród młodzieży. Aktywni uczniowie otrzymali od doradcy gadżety unijne, a wszyscy uczestnicy warsztatów i ich opiekunowie certyfikaty. Wykład na temat „ Poszukiwanie pracy w krajach unijnych” poprowadziła współpracująca z doradcą koordynator Punktu Informacji Europejskiej „Europe - Direct – Toruń”  Marta Matuszyńska.
 • Szkolny doradca zawodowy podczas roku szkolnego 2013 – 2014 prowadził  warsztaty zawodoznawcze w klasach pierwszych, drugich i trzecich w tematyce, między innymi: kim jestem,  jaki jestem, dokąd i jak zmierzam, jak tworzyć dobry wizerunek, język sukcesu, rozmowa kwalifikacyjna, CV, aplikacja.
 • Z porad doradcy zawodowego, podczas pełnionych dyżurów,  korzystali indywidualnie zainteresowani uczniowie szkoły Rzemiosła  z różnych klas. Najwięcej zainteresowanych uczniów było z klas trzecich, co jest zrozumiałe, ponieważ to oni, po ukończeniu szkoły i egzaminach zawodowych  będą wkraczać na rynek pracy w celu podjęcia pracy zawodowej.
 • Z porad doradcy w tematyce wyboru szkoły, zawodu, zainteresowań  korzystali także rodzice z dziećmi – gimnazjalistami, uczniami klas trzecich.