Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła oferuje 22 kierunki kształcenia.

Zapewniamy solidną naukę, praktykę w renomowanych firmach, pewną przyszłość na rynku pracy, stypendium socjalne i naukowe.

Wybierz zawód dla Siebie.

 

  • strona główna - pracownie
  • strona główna - program
  • strona główna - książki
  • strona główna - praktyki

Otwarcie Szkolnego Ośrodka Kariery

ico drogi11 lutego 2013 r. w Szkole Rzemiosła odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego wśród inowrocławskich i powiatowych szkół Szkolnego Ośrodka Kariery. Konferansjerkę prowadziła przewodnicząca Samorządu Szkolnego a zarazem działająca w teatrzyku uczennica z klasy II B – Marzena Wójciak. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonały: Dyrektor szkoły Halina Peta i Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Iwona Mandrzejewska-Smól, która była gościem honorowym na uroczystości.
 
Skąd pomysł utworzenia SzOK?
 
Pomysłodawczynią powołania SzOK-u była dyrektor szkoły, Halina Peta,  która podkreśliła, że Ośrodek Kariery będzie przygotowywał i uczył  młodych ludzi, jak wejść na rynek pracy.
 
Kim jestem? Kim chcę być? Dokąd i jak zmierzam? - trzy ważne pytania
 
Szkolny Ośrodek Kariery służy nie tylko rzemieślniczej braci. Z jego wskazówek, pomocy i zajęć warsztatowych mogą korzystać  uczniowie gimnazjów i szkół Inowrocławia oraz powiatu. Szkolny doradca zawodowy Dawid Citkowicz wierzy, że każdy młody człowiek, który przyjdzie do SzOK-u stwierdzi z satysfakcją, że:  wie kim jest! wie kim chce być! wie, dokąd i jak zmierza!, zna swój potencjał! ma plan działania! wie, że osiągnie sukces  w życiu zawodowym! Szkolny doradca zawodowy zapewnia, że chce pomagać młodym ludziom w zaplanowaniu rozwoju edukacyjnego i zawodowego oraz w kreowaniu  pozytywnego wizerunku. Podkreśla, że Ośrodek Kariery będzie uczyć młodzież, jak zaplanować przyszłość i osiągnąć sukces w życiu zawodowym. Każdy, który skorzysta z usług Ośrodka będzie potrafił odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: Kim jestem. Kim chce być. Dokąd i jak zmierzam.
 
Szacowni goście
 
Uroczystość zaszczyciło wielu szacownych gości reprezentujących:Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Marszałkowski,Wydział Inwestycji Urzędu Miasta, Środowiskowy Hufiec Pracy, Młodzieżowe Biuro Pracy, władze miasta, powiatu oraz województwa, młodzież gimnazjów z Inowrocławia i powiatu.
Goście otrzymali w upominku szkolne gazetki ”Rzemuś” - nr 1 i wydanie specjalne oraz gadżety.
Zostali zaproszeni do zwiedzania SzOK-u i na słodki poczęstunek. Złożyli także pamiątkowe wpisy w  szkolnej „złotej księdze”. Można było obejrzeć prezentację multimedialną na temat szkoły. Natomiast młodzież gimnazjalna została zaproszona na warsztaty zawodoznawcze do budynku „B”.
 
SzOK współpracuje z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Gościem honorowym była dr Iwona Mandrzejewska-Smól, Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy, która powiedziała m.in., że bezrobocie jest ogromnym problemem społecznym. Trzeba młodym ludziom uświadomić, że dzięki aktywności w poszukiwaniu pracy, mają większą szansę na sukces zawodowy”. Pani doktor podkreśliła, że Szkolne Ośrodki Kariery powinny dołożyć wszelkich starań, by absolwenci nie stawali się bezrobotnymi. Pogratulowała również szkole pomysłu i inicjatywy, życząc, aby Ośrodek Kariery działał prężnie i skutecznie, pomagając młodym ludziom na rynku pracy.